Tekniske bestemmelserTekniske bestemmelser 2017

Tilladelse af homolgerede køretøjer:
Kun køretøjer, der i alle henseender overholder reglerne og er i en acceptabel udvendig tilstand, kan deltage i løbet. Det er op til TK / YTCC , at vurdere standen på køretøjet.
Tilladt til deltagelse er alle Serieproduktion touring cars / special touring cars / sports- og sportsprotokoller, som FIA homologeret i klasserne: Grupperne 1, 2, 3, 4, 5, N, A og B samt køretøjer specielt Produceret til one-make cups. Også biler fra andre internationale race serier, ikke FIA, er velkomne.
Deltagende biler er kategoriseret som følgende:
60 A/B 60´erne: alle biler indtil 1970 – A= 0-2000ccm B=>2001ccm
70 A/B 70´erne: 1970 - 1981– A= 0-2000ccm B=>2001ccm
80 A/B 80'erne: 1982 – 1990 – A= 0-2000ccm B=>2001ccm
Sportsvogne og sportsprototyper: indtil 1981 – A= 0-2000ccm B=>2001ccm
D90 Dansk specialserie for biler til og med 1999.
Tidsperiode:
Implementeringen af ​​det deltagende køretøj skal svare til den tidsperiode, som køretøjet er tildelt i henhold til reglerne.
Specielt:
Bilens tekniske muligheder skal også have været praktisk anvendelige i den periode, den er tildelt For eksempel, selvom brugen af ​​kulfiber måske har været teknisk muligt i 1975 (i forhold til rumteknologi), blev den ikke anvendt i motorsport sammenhæng. Derfor er brugen af ​​kulstof ikke tilladt, baseret på kriteriet for tidsperioden. L-Jetronic brændstofsystem kan ikke erstattes af et moderne styringssystem. Programmerbare tændingsmoduler er ikke tilladt
Som en retningslinje kan kriteriet være, hvis materialet / komponenten var tilgængelig til generel anvendelse i den periode, hvor køretøjet er tildelt må det benyttes. Der kan kræves dokumentation for dette.
Undtagelse:
I modsætning til ovenstående gælder tidsperioden ikke for det sikkerhedsudstyr, der er beskrevet i (1993) Bilag J (sæde, sikkerhedssele, rullebur osv.).
Bevisbyrde for overensstemmelse med de tekniske forskrifter:
Bevisbyrden for, om køretøjet eller dele heraf opfylder forskrifterne, især med hensyn til tidsperiodebegrebet, ligger fuldt ud på deltageren, opfyldes det ikke, er beslutningen om deltagelse op til YTCC / TK

SIKKERHED:
Sikkerhedskrav er formuleret som et minimumskrav.
Med hensyn til køretøjets sikkerhedsfunktioner anbefales det at anvende bestemmelser, der overholder de mest moderne standarder.
Køretøjets udstyr skal opfylde betingelserne som beskrevet i KNAF ASJ 2017.
Førerudstyr (ifølge FIA-tillæg "L") omfatter:
Godkendt styrthjelm / balaclava / Køredragt / handsker / undertøj,
Fra 2017 er et Hans FHS eller tilsvarende påkrævet for biler fra 1976 og frem.
Førersæde:
Montering af et racersæde, der er homologeret af FIA. Anbefalet FIA standardklasse N / A for 2017. (Se også FIA Teknisk liste nr. 12).
Sæde må ikke være ældre end 5 år fra produktionsdato.
Sikkerhedssele:
Mindst et FIA godkendt fempunkts sikkerhedssele som beskrevet i ASJ 2017.
Bemærk: Sikkerhedsbælte må ikke være forældet i henhold til den dato, der er vist på dem. (Se FIA ​​Teknisk liste nr. 24).
Sikkerhedsbur:
Obligatorisk bur, der mindst opfylder sikkerhedsbetingelserne i FIA Code Sportif 1993, Annex J, Article 253.8, for FIA-klassegrupperne N og A.
FIA homologeret bur eller tilsvarende version ifølge reglement. 253,8.
Sikkerhedsbure, der overholder sikkerhedsforholdene IMSA, er også godkendt.
Ildslukkere:
Bilerne skal være forsynet med en eller to flasker, der tilsammen indeholder mindst 2 kg pulver eller Skumslukningsprodukt godkendt af FIA (se bilag J, 1993, artikel 253, tilladte slukningsmidler).
Et automatisk slukningssystem kan erstatte den manuelle slukker. Se bilag J, 1993, Art. 253,7. For specifikationer, se FIA ​​Code Sportif 1993 Annexe J, Art. 253.
Hver slukker skal fastgøres på en sådan måde, at den kan klare accelerationer på op til     25 g, uanset hvilken retning den udøves i. Kun to (2) metalfikseringer er tilladt som minimum, hvilket let kan frigives.
Slukkesystemer skal være monteret permanent.
Slukningsapparatet skal være øjeblikkeligt tilgængeligt for føreren.

Ildslukker fortsat:
Slukkere skal kontrolleres hvert andet år af fabrikanten eller hans repræsentant. Typen af ​​slukningsmiddel, mængden heraf, og den dato, hvornår slukningsudstyret skal inspiceres, skal angives. (Denne dato skal være maksimalt to år efter påfyldningsdatoen eller den sidste inspektionsdato.)
Sikkerhedsnet / arm-rem:
Sikkerhedsnet skal monteres på karosseriet eller til buret, men ikke til bevægelige dele som døre.
I tilfælde af at der ikke anvendes vinduesnet, skal en arm-rem (standard SFI 3.3) fastgøres til sikkerhedsselenes centrale lukning og forhindre armen i at ryge ud af vinduet.
Bugserings øjer:
Bilen skal have to bugserings øjer, en foran og en bagpå. Disse øjer skal være tydeligt mærket og have en stærkt kontrastfarve: gul, rød eller orange.
Konstruktionen skal være stærk nok til at trække en rullende bil over løs grund (FIA Annex J Art. 253.10). bugseringsøjets indvendige diameter skal være mindst 60 mm.
Hovedafbryder:
Hovedafbryderen skal afbryde alle strømforsyningskredse.
Denne funktion skal være dobbelvirkende:
1. Den første skal være inden for rækkevidde af føreren.
2. Den anden skal være på venstre ydre side, i nærheden af ​​forrudens hjørne.
Forbindelsen mellem disse to kan implementeres mekanisk. Skal udvendigt mærkes med et trekantet klistermærke med blå baggrund og et rødt lyn (hver side mindst 12 cm lang) som beskrevet i ASJ bilag J, art. 253,13.
De elektriske forbindelser til hovedafbryderen skal afskærmes på en fornuftig måde.
( for youngtimere der har fast strøm til logger og Rainlight, skal kopi fra DASU medbringes)
Udvendige spejle:
Bilen skal have mindst et venstre og et højre udvendigt spejl.
Belysning:
Bilen skal have et fungerende lyssystem. Foran skal nærlys som minimum virke. Baglys og bremselys skal virke.
Rainlight skal virke som minimum sammen med nærlyset tændt, der kan monteres en afbryder til den. Tågebaglygte er i princippet ikke obligatorisk, men kan gøres obligatorisk ved nogle arrangementer i udlandet. ( rainlight udgør det for tågelys )
Blinklys skal fungere foran og bagved.
LED- eller xenonbelysning er ikke tilladt.
Motor:
Mærket / modellen af ​​racerbil, der er tildelt en bestemt klasse, skal have en motor der er anvendt af fabrikanten i den tidsperiode den er homologeret.
Tuning af motoren er ubegrænset, dog med en maksimal cylindervolumenafvigelse fra den oprindeligt brugte motortype på + 10% for naturligt aspirerede motorer og + 5% for turbomotorer.
- Alle anvendte tuningkomponenter er tidsperiode korrekt til den inddelte division.
- Knastaksler er ubegrænsede
- Bore og slaglængde ubegrænset
- Krumtap / stempler ubegrænset
- Ventilens størrelse er ubegrænset, men antallet af ventiler må ikke overstige antallet i den originale motor der  var leveret til mærket / typen af ​​kørende bil (for eksempel kan en 12-ventil ikke erstattes af en 16-ventil)
- Vandpumpe ubegrænset, mekanisk eller elektrisk
- Radiator / kølesystem ubegrænset
- Karburator ubegrænset
- Indsprøjtningssystem ubegrænset, må dog ikke erstattes at et nyt moderne system.
- Turbo kun for den anvendte motortype, originalstørrelse med maksimal afvigelse på 5%
- Motortyper med en karburator må ikke være forsynet med et injektionssystem, medmindre dette er angivet i en original FIA-homologation.
-Olieopsamlingstank Alle køretøjer med motor og gearkasse med åbent ventilationssystem skal have en bestemmelse om, at olie ikke løber frit. Til dette skal køretøjer med en motor på op til 2000 cc have en opsamlingstank på mindst 0,5 l; For større motorer skal opsamlingstanken være mindst 1 L.
Støj / udstødning:
Arrangøren er bemyndiget til at pålægge yderligere støjbegrænsninger med øjeblikkelig virkning.
Fra 2011 gælder et maksimalt støjniveau på 92 dB ved arrangementer med støjkontrol, målemetoden er angivet i reglerne for arrangementet.
Udstødnings udformning er fri. Udstødningskatalysator ikke påkrævet.
Gearkasse/transmission:
Alle klasser skal have en manuel H- gearkasse.
Sekventielle gearkasser er ikke tilladt. Dog undtaget D90 Serien, men skal under alle omstændigheder godkendes af YTCC

Undervogn / Støddæmpere og fjedre:
Disse er ubegrænsede.
Dæk:
Ubegrænset.
Fælge:
Den originale fælgdiameter for køretøjstypen kan øges med højst 2 tommer.
Bremsesystem:
Bremsesystemerne for og bag kan ændres med alle typer bremsesystemer der er produceret inden for årtierne.
60'erne frem til 1970,
Fra 1971 frem til 1981 og
1980'erne frem til 1989
Her skal alle systemer overholde gældende FIA ​​Code Sportif og gældende sikkerhedsbestemmelser - til enhver tid.
Vægt:
Den mindste FIA-homologationsvægt for modellen gælder
Karrosseri / spoiler:
Med anvendelse af aerodynamisk tilbehør / spoilere er tidsperiodebestemmelsen vigtig, da der oprindeligt kun var begrænsede aerodynamiske hjælpemidler.
Versioner der ikke blev brugt i den oprindelige racerperiode for den relevante model / type, er ikke tilladt.
Hvis aerodynamiske tilbehør / spoilere eller tilpasning til bilen afvises af TK, kan der ved billeddokumentation for tidsperiode eller homologationsattest opnåes tilladelse. Er  dette ikke er muligt, skal eventuelle ændringer, der er fastsat af TK, gennemføres. Det pågældende køretøj kan udelukkes fra deltagelse i træningssessioner og konkurrencer hvis ændringer fastsat af YTCC eller TK ikke overholdes.
Brug af kulstofkomponenter er ikke tilladt, medmindre der blev anvendt i den relevante tidsperiode.
Udseendet og den tekniske tilstand af køretøjet skal efter YTCC / TK vurdering være god. Er bilen i mengelfuld stand eller skadet, kan det føre til udelukkelse fra arrangementet
Transponder:
Transponder er obligatorisk. YTCC leverer ikke transpondere. Der kan lejes/lånes transpondere på de fleste løbsweekender. Føreren er selv ansvarlig for transponder fungerer.

Afsluttende bestemmelser:
Alle ændringer, der ikke udtrykkeligt er tilladt af YTCC / TK vurderet på baggrund af disse ovenstående bestemmelser, er ikke tilladt.
Er du i tvivl SPØRG det er dumt at komme med en bil der ikke er godkendt.

Disse regler gælder fra 01-01-2017
For yderligere information henvises til vores hjemmeside www.ytcc.nl

YTCC Tekniske kontrollanter:
Klaas van Vuure: Licens KNAF 2017: 6086
Harm van de Laan: Licens KNAF 2017: 11126
Bas Lemmens: Licens KNAF 2017: 36022

KNAF
P. O. Boks 274
NL-2300 AG Leiden
Holland
Tlf .: +31 (0) 71-589 26 01

Godkendt af KNAF / BSA under Tilladelse 0300.16.014

For Danske kørere, gælder al henvendelse til YTCC sker via Lars Rosenfeldt.
Kontakt oplysninger:

Telefon 0045 21 25 39 35