KonkurrencereglerKonkurrenceregler gældende for Danske kørere deltagende i den Hollandske YTCC serie.
Dette regelsæt, er oversat til Dansk efter den hollandske udgave, der er dog lavet få ændringer i overensstemmelse med ytcc organisationen
Konkurrenceregler er gældende fra 2017 med ændringer foretaget i 2018.

1. Introduktion:
         Youngtimer Touring Car Challenge (også kaldet YTCC) er en uafhængig løbsserie der tilbyder løbsarrangementer uden nogen form for pointtælling. YTCC overholder de generelle KNAF-regler som offentliggjort i KNAF Autosport Yearbook og på KNAFs hjemmeside. (http://www.knaf.nl)

Deltagelse:
           Serieproducerede touring cars / special touring cars / sports- og sportsprototyper, som er FIA homologeret i klasserne: Grupperne 1, 2, 3, 4, 5, N, A og B samt køretøjer specielt Produceret til fabriks/mærkeserier. Biler fra andre internationale race serier, uden om FIA, er velkomne.
           Disse er opdelt i følgende klasser:
           60A = alle biler indtil 1970 - 0-2000CCM
           60B = alle biler indtil 1970 – >2001CCM
           70A = 1970 – 1981 - 0-2000CCM
           70B = 1970 – 1981 - >2001CCM
           80A = 1982 – 1990 - 0-2000CCM
           80B = 1982 – 1990 - >2001CCM
           Sportsvogne og sportsprototyper indtil 1981 samt biler der ikke kan deltage grundet ombygninger inddeles i årgangs klasser bilen er fra.
           D90 Dansk specialserie for biler til og med 1999.
           Dog skal ALLE D90 biler godkendes af organisationen. Tilmeldingsgebyret er ikke nødvendigvis det samme som YTCC.
           Alle klassernes skal overholde de tekniske specifikationer defineret i Tekniske Forskrifter.
           Dette hjælper med at sikre ensartethed, således at der i princippet kan udføres konkurrencer i udlandet uden ændringer.

2. Organisation:
           De afholdte løbsarrangementer er et initiativ afviklet af Youngtimer Touring Car Challenge (YTCC).
           YTCC organiserer løbsarrangementer via andre værtsorganisationer. Disse værtsorganisationer er bemyndiget til at organisere og afvikle løb efter FIA´s regelsæt, eller anden løbsmyndigheds godkendelse.
           Konkurrencerne finder sted i Europa.
           Til løbsweekender har YTCC tilladelse til at kombinere klasser for at give mulighed for at køre i et samlet startfelt.

           YTCC har sit eget sekretariat og tekniske udvalg med egne Scrutineers, der er godkendt af KNAF og FIA.
           YTCC er en juridisk organisation oprettet som en fond i 2015.
           Udvalget består i 2017 af følgende:
           Formand:
           Klaas van Vuure, +31 (0) 6-20629473, mail: info@ytcc.nl

           Generelle anliggender / Presse og Offentliggørelse / Event køb:
           Randall Lawson, tlf: +31 (0) 6-54664422, mail: info@autopassion.nl

           Bogholderi:
           Ine Lawson, tlf: +31 (0) 6-54664422, mail: info@ytcc.nl

           Adresse:
           Youngtimer Touring Car Challenge, Bosbes 1, NL-3903 EL Veenendaal, Holland

           IYTCC ( Danmark)
           Kontaktoplysninger for de Danske kørere er:
           Lars Rosenfeldt tlf. 0045 21 25 39 35 eller mail lars@iytcc.dk
           Kalender og oplysninger vil blive offentliggjort på IYTCC.DK´ facebook side
           Samt på www.iytcc.dk
           International youngtimer touringcar challenge IYTCC er en uafhængig organisation, der udelukkende sammenarbejder med afvikling af løb og koordinering af Danske, Svenske og Norske kørere til YTCC samt afvikling af løb i Norden for YTCC.
          

3. Gældende regler og definitioner:
3.1. Gældende er regler:
           Code Sportif International (CSI) fra Fédération Internationale de l'Automobile (FIA).
           KNAFs generelle regler som offentliggjort på www.knaf.nl eller i KNAF Autosport Årbog 2017 under "Generelt", for så vidt dette ikke adskiller sig fra teksten som offentliggjort på internettet.
           KNAF Generelle Regler Autorensport Nationaal og bilag og andre regler, der gælder afhængigt af arten af ​​arrangementet.
           Tilføjelser eller ændringer til de regler, der er officielt annonceret i løbet af året (publikationer via et nyhedsbrev udgivet af YTCC, eller via internettet hvis det er muligt).
           YTCCs tekniske forskrifter.
           De særlige regler, der er forberedt til hver begivenhed, publiceret i slutinstruktionen.
           Løbsarrangement der afholdes i andre lande, gælder reglerne for det land løbet afvikles i, enten i overensstemmelse med FIAs eller anden løbsmyndigheds regler.

4. Tilmelding:
4.1 tilmelding til løb:
           Deltageren skal udfylde en tilmeldings formular fra arrangøren Desuden skal arrangøren have accepteret tilmeldingen. Deltagelse er kun mulig efter betaling af det angivne tilmeldingsgebyr med mindre andet er aftalt skriftligt. YTCC forbeholder sig ret til ikke at acceptere en tilmelding, dette vil blive redegjort skriftligt.
4.2 Refusion:
           Der ydes IKKE refusion af tilmeldingsgebyr. En deltager indsætte en anden deltager på tilmeldingen, disse ændringer med informationer om bil, kører o.l. skal være YTCC i hænde senest 5 dage før løbsweekend. YTCC forbeholder sig ret til ikke at acceptere en indsat kører, dette vil blive redegjort skriftligt. 
4.3. Ansvar:
           Deltageren er personligt ansvarlig for deltagelse til den relevante begivenhed.
4.4. Bekræftelse af YTCC regler:
           Ved betaling af løbsarrangementet bliver deltageren underlagt de gældende regler samt instruktioner udstedt på vegne af konkurrencens arrangører.

5. Deltagere:
5.1. Licens:
           Deltagelse er åben med en KNAF EU / National (eller højere klasse) licens eller med en national licens fra andre løbsorganisationer med påtegning og / eller "EU" logo der tillader deltagelse i konkurrencer i EU-lande.

6. Placeringer:
6,1 dagens placering:
           Ved afslutningen af ​​hver konkurrencedag laves en uofficiel dags rangering samlet for de forskellige divisioner. Baseret på sidste løbs rangering vil præmier blive tildelt til deltagerne efter sidste løb. Prisuddelingens sted og tidspunkt meddeles i de særlige bestemmelser eller på anden måde via en officiel offentliggørelse.

7. Kørselsadfærd:
           Ifølge klassens historiske karakter skal førerens adfærd og hensyn til andre chauffører og deres materialer være sportslige.
           Endvidere gælder FIA Code Sportif 2017 Bilag L, kapitel IV, for kørselsadfærd.
           Der kan pålægges sanktioner for overtrædelser i overensstemmelse med sportsudvalgets medlemmer.

8. Reklame / Sponsorer / Startnumre:
8.1 Regler for sponsorreklame:
           Reklame / skiltning på bilerne skal være i overensstemmelse med Autosports-konkurrencereglerne (KNAF ASJ 2017).
8.2 Klassesponsor:
           Det er obligatorisk at køre med den forrudestreamer, som organisationen leverer, samt startnumre leveret af organisationen på venstre og højre dør, Disse må ikke ændres i design eller størrelse. Der kan i stedet for nummerskilte udleveres klistermærker til dørene.
           Manglende sponsormærker eller ukorrekt udførelse af skiltningen som angivet, anses som en overtrædelse af sponsoraftalen og kan i værste fald føre til udelukkelse fra begivenheden.
8.3 Frikøb fra sponsoraftale:
           Det er muligt at frikøbe sig Klassesponsorat, det koster 250€ pr løb.
8.4 Afvisning af andre reklamer på biler:
           YTCC kan nægte reklamemæssige manifestationer med angivelse af årsagen.
8.5 Startnumre:
           Biler med "Historiske originale startnumre" vil have første prioritet i tildelingen af startnumre. Startnumre tildeles af YTCC. Det tilsigtes at biler med eksisterende startnumre bruges. Skulle der være biler med 2 ens startnumre er det den bil der har været tilmeldt flest løb i den aktuelle sæson, der har fortrinsret til startnummeret.

9. Teknisk inspektion:
9.1 konkurrenceklar bil:
           Deltageren er ansvarlig for, at køretøjet er konkurrencedygtig, når denne fremstilles til teknisk inspektion. Ved at fremlægge køretøjet til teknisk inspektion erklærer deltageren implicit, at køretøjet overholder alle aspekter af forskrifterne, samt hvad angår de punkter der vedrører sikkerheden, at bilen er fuldt egnet til at deltage i den relevante begivenhed.
9.2. Teknisk kontrol:
           Når bilen har gennemgået en teknisk kontrol (TK) i forbindelse med løbsarrangementer, betyder det ikke at køretøjet overholder reglerne i alle henseender, blot at det er udført teknisk kontrol på funktionsdele som sæder, seler, slukker o.l.
9.3. Dårlig stand:
           En bil, som ifølge TK's mening er i så dårlig stand, at den ikke er i overensstemmelse med forskrifterne, kan adgangen til løbsarrangementet afvises.
9.4 Teknisk komité:
           YTCC har deres egne Scrutineers: Harm van de Laan og Bas Lemmens de Repræsenterer KNAF/ YTCC og er FIA uddannede scrutineers.

10. Konkurrencekalender:
           For konkurrencekalenderen henvises til www.ytcc.nl.
Definitioner af en løbsweekend:
           En løbsweekend består som minimum af følgende:
           (Ikke gældende ved deltagelse i løb i en løbsserie hvor vi er gæster, eks DASU løb i DK)

  •          Gratis træning eller tidstræning på mindst 20 minutter eller 10 omgange
  •          To heat på mindst 25 minutter eller 12 omgange.

11. Miljøbestemmelser:
           Gældende er KNAFs miljøforskrifter, ASJ 2017.
           Desuden er den aktuelle banes miljøbestemmelser altid gældende og vil fremgå af slutinstruktionen.

12. Afsluttende bestemmelser:
           Alle ændringer der ikke udtrykkeligt er godkendt af YTCC er ikke tilladt.
12.1. Ansvarsfraskrivelse:
          Hverken KNAF i overensstemmelse med FIA Code Sportif, for Nederlandene kan ifølge KNAF (for udlandet ASN) eller den arrangør til hvem en organisationslicens udstedes af KNAF, deres officials, promoteren, YTCC, dets medlemmer, baneejer, medarbejderne på banen kan blive gjort ansvarlige for deltagere, deltagende chauffører, deres personale eller frivillige og / eller andre personer, for eventuelle skader der opstår ved deltagelse i begivenheder af eller under regi af KNAF eller en udenlandsk ASN under og / eller i løbet af konkurrencen, træningsarrangement eller øvelsesdage.
12.2. Skadeserstatningsklausul:
          Før førerne kan deltage i en løbsweekend, skal de underskrive en erstatnings fritagelsesklausul. Denne bestemmelse er inkluderet i registreringsformularerne.
12.3. Myndighed:
           I alle tilfælde, der ikke er omfattet af disse forskrifter, træffer YTCC afgørelsen.
12.4. Yderligere bestemmelser:
          Yderligere regler kan offentliggøres af Udvalget for YTCC, som efter godkendelse og offentliggørelse af KNAF kan udgøre en del af disse bestemmelser med øjeblikkelig virkning. Meddelelsen finder sted i et nyhedsbrev udgivet af YTCC For så vidt som det er nødvendigt med hensyn til en bestemt begivenhed, beslutter arrangøren af ​​den nævnte begivenhed efter høring af YTCC
12.5. Afvisning af deltagere:
          Arrangøren er bemyndiget til at nægte en deltager yderligere deltagelse i et arrangement og evt. i fremtidige arrangementer, yderligere detaljer vil være angivet.